Agrégateur de contenus

Plan berezia

Plan berezia

Informazio orokorra

 • Udalbatzarrak, 2011ko apirilaren 27an, 10-2–OR Salberdin – areako hiri antolamenduko plan berezia onartu zuen
 • Udalbatzarrak, 2020ko uztailaren 28an, 10.2 —OR Salberdin— areako R3 bizitegi-partzela eraikitzeko aldez aurretik bete beharreko baldintzei buruzko hirigintza-ordenantzen aldaketa onartu zuen
 • Udalbatzarrak, 2023ko uztailaren 27an, 10.2 —OR Salberdin— arearen hiri antolamenduaren plan bereziko hirigintza-ordenantzen aldaketa puntuala onartu zuen, eraikinen baldintza geometrikoei eta estetikoei buruzkoa

 

Idatzitako dokumentazioa:

Memoria (2011ko apirilaren 27an onartutakoa)

Memoria (2020ko uztailaren 28an onartutakoa)

Memoria (2023ko uztailaren 27koa)

 

Gehigarriak

Hirigintza arauak (Testu bateratua)

 

 

Ingurumen jasangarritasunerako txostena

Memoria (.pdf 7,48 MB)​

Planoak: (.zip 22 MB)​

 1. Kokapena
 2. Ingurumen arriskuak
 3. Proposatutako antolakuntza

 

Zaraten Azterketa

Memoria (.pdf 2,46 MB)​

Mapas de ruido en fachada  (.pdf 13,5 MB)​

 

Dokumentazio grafikoa:

Fitxak (.zip 6,87 MB) ​

Planoak (.zip 15,6 MB)​

Planoen zerrenda

I.0 EGUNGO IKUSPEGIA
I.1 KOKAPENA
I.2 KOKALEKUA
I.3 EGUNGO EGOERA
I.4 LURZORUAREN KALIFIKAZIOA
I.5 BIDE-SAREA ESPAZIO LIBREAK
I.6 AURRETIK BADIREN ERAIKIN AZTERKETA
I.7 LURSAIL ZATIK
II.0 PROIEKTUTAKO IKUSPEGIA
II.1 ZONAKATZE XEHATUA
II.2 LURZORU ERABILERAREN ARAUBIDEA
II.3 GARAPEN BALDINTZA
II.4 ANTOLAMENDU ARGIGARRIA
II.5 BEHE SOLAIRUA. ANTOLAMENDUA
II.6 SOTOAK. ANTOLAMENDUA
II.7 ABC EBAKETAK
II.8 1234 EBAKETAK
II.9 LERROKADURA ETA SESTRAK
II.10 GAINJARRIA
III.1 UR HORNIDURA
III.2 UR ZIKINAK
III.3 EURI URAK
III.4 ARGINDARRA
III.5 ARGIZTATZEA
III.6 TELEKOMUNIKAZIOAK
III.7 GASA

Bilatuenak

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010