Agrégateur de contenus
Retour

Bazkidetza

Bazkidetza

Informazioa

Bazkidetza kiroldegian tramitatu - Inprimakiak 

Hileko abonu-kuotak

Tarifa orokorra

Tarifa soziala

Familiak-bizikidetza unitateak

Familiarena

 37,30 €

14,92 €

Guraso bat gehi seme-alaba bat

28,69 €

11,04 €

Guraso bat gehi bi seme-alaba edo gehiago

31,57 €

12,63 €

Banakakoak

Haurtxoak (0tik 2 urte artekoak)

  0,00 €

 0,00 €

Haurrak eta nerabeak (3tik 22 urte artekoak)

11,48 €

2,30 €

Gazteak (23tik 26 urte artekoak)

16,98 €

6,79 €

Helduak I (27tik 64 urte artekoak)

22,96 €

9,19 €

Helduak II (65etik 79 urte artekoak)

11,48 €

4,59 €

Helduak III (80 urte edo gorakoak)

  0,00 €

0,00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

* Alta berrien matrikula: tarifaren hilabete bateko prezioa ordainduko da matrikula moduan; tarifa sozialaren onuradun izateko eskubidea dutenek matrikulan % 100eko hobaria izango dute.

* Helbideratutako abonuak hilero eta automatikoki luzatuko dira dagokion erabilera ahalbideratu ahal izateko.

* Helbideratu gabeko abonuen ordainketak, hilabete bakoitzeko lehenengo 5 laneguneko epealdian jasota izan beharko du Udalak erabilera egin ahal izateko.

* Baja hilaren 25a baino lehen eskatu behar da eta hurrengo hilabetetik aurrera sartuko da indarrean.

* Familia-unitatea honako hauek osatuko dute:
— Eskatzaileak.
— Bere ezkontideak (ezkontza-deuseztatze, banantze edo dibortziorik ez badago) edo izatezko bikote modura eskatzailearekin batera bizi den pertsonak (behar bezala frogatuta baldin badago), eta
— Bere zaintza pean etxe bizitza berean bizi diren seme-alabek (23 urtetik beherakoak). Familia liburua aurkeztuko da.

* Adinari dagokion tarifa aldaketa, jaiotegunaren hurrengo hilabetean aplikatuko da automatikoki; Tarifa sozialaren hobaria duten familia bizikidetza-unitateei ez zaie aplikatuko banakako hileko abonu-kuota 23 urtetik aurrera.

* Federatuen kasuan ere, tarifa berberak aplikatuko dira, baldin eta besterik adierazten ez bada Zarauzko Udalak kirol elkartearekin egindako hitzarmenean.

* Tarifa soziala: Udal tasen eta prezio publikoen salbuespen eta hobariei buruzko araudian, 14. Ordenantza Fiskalean, zehazten diren irizpide tekniko, prozedura eta baldintzen arabera aplikatuko dira.


Affichage de contenus web

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010