Agrégateur de contenus

Akta 06 - 2022/06/30

Akta 06 - 2022/06/30

Informazio orokorra

GAI ZERRENDA


1. 2022ko MAIATZAREN 26ko BILKURAREN AKTA ONARTZEA..
2. ALKATETZAREN DEKRETUEN KONTROLA: 2022ko maiatzaren 23tik ekainaren 23ra.
3. TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN ERABAKIEN KONTROLA: 2022ko maiatzaren 23tik ekainaren 20ra.
4. 2021. URTEKO KONTU OROKORRA.
5. 8. ORDENANTZA FISKALA: ZERBITZUAK ETA JARDUERA EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA. ERANSKINAREN e) ATALA ALDATZEA.
6. 2022KO AURREKONTUAN KREDITU ALDAKETA: 2022-KALD-000009-00 (KREDITU GEHIGARRIAK). HASIERAKO ONESPENA.
7. 3. ORDENANTZA FISKALA: HIRILURREN BALIOAREN GEHIKUNTZEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUENA. II. ERANSKINAREN EGUNGO IDAZKETA ARGITZEA.
8. ZARAUZKO UDALEKO ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUAREN KONTRATUA LUZATZEA.
9. ZARAUZKO UDALERRIKO BIDE PUBLIKO JAKINETAN IBILGAILUEN APARKAMENDUA ARAUTZEKO ORDENANTZAREN I. ERANSKINAREN ALDAKETA (TAO).
10. HIRI ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRAREN ALDAKETA, 7.1.03 ETA 7.2.12 ARTIKULUEI DAGOKIENA (BALKOIAK, TERRAZAK ETA HEGAL IREKIAK). BEHIN BETIKO ONESPENA.
11. ABENDAÑO INDUSTRIALDEKO PLAN PARTZIALEKO ORDENANTZAREN ALDAKETA, ERABILERA-ERREGIMENARI DAGOKIONA. HASIERAKO ONESPENA.
12. EUSKAL TRENBIDE SAREAREN ETA ZARAUZKO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA, TREN-GELTOKI BERRIAREN ETA TRENBIDE AZPIKO PASABIDEAREN ERAIKUNTZA FINANTZATZEKO. HITZARMENAREN GEHIGARRIA.
13. 16 AREAN –OR HEGOALDE- UDAL KUDEAKETAKO BEHIN-BEHINEKO APARKALEKU BAT JARTZEKO LANKIDETZA-HITZARMENAK.
14. LANPOSTUEN BALORAZIOA BERRIKUSTEA.
15. ESKARI-GALDERAK.

Bilatuenak

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010