Agrégateur de contenus

Akta 04 - 2022/04/28

Akta 04 - 2022/04/28

Informazio orokorra

GAI ZERRENDA

1. 2022ko MARTXOAREN 31ko BILKURAREN AKTA ONARTZEA.
2. ALKATETZAREN DEKRETUEN KONTROLA: 2022ko martxoaren 28tik apirilaren 22ra
3. TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN ERABAKIEN KONTROLA: 2022ko martxoaren 28tik apirilaren 11ra
4. INFORMAZIOA: FINANTZA ETA AURREKONTUEI BURUZ: 2022ko 1. hiruhilekoa.
5. INFORMAZIOA: ORDAINKETAKO BATEZ BESTEKO EPEARI BURUZ: 2022ko 1. hiruhilekoa.
6. 0652 DEKRETUAREN BERRI JAKITEA: 2022-KALD-000006-00 aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea. 7. JASANGARRITASUN ENERGETIKOAREN JARDUERA-PLANA 2022-2030.
8. BAKE-EPAILE ORDEZKOA AUKERATZEA.
9. UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO APROBETXAMENDU BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUEN 6 ORDENANTZA FISKALAREN ERANSKINA ALDATZEA. HASIERAKO ONESPENA.
10. ZERBITZUAK ETA JARDUERAK EGITEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN 8 ORDENANTZA FISKALAREN ERANSKINA ALDATZEA.
11. ESTATUAREN 2022RAKO AURREKONTUEN LEGEAREN ONARTZEAREN ONDORIOZ, ORDAINSARIAK IGOTZEA ETA LANPOSTUEN ZERRENDA ALDATZEA.
12. BAI JENDAURREKO IKUSKIZUNAK, BAI JOLAS JARDUERAK ETA BAI — JENDAURREKO IKUSKIZUNAK, HERRIKO JAIAK EDO BESTELAKO KULTUR EKITALDIAK DIRELA BIDE— INSTALAZIO EDO EGITURA BEHIN-BEHINEKOETAN, ERAMANGARRIETAN, EDO DESMUNTAGARRIETAN EGITEN DIREN SALMENTAK ARAUTZEKO ORDENANTZAREN ALDAKETA. HASIERAKO ONESPENA.
13. 2022. URTEAN UDALERRIAN TAXI-BUS ZERBITZUA SUSTATZEKO DIRULAGUNTZEN OINARRI ARAUTZAILEAK ONARTZEA.
14. 2022. URTEAN GIZARTE ZERBITZUETAKO DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK.
15. 2022. URTEAN EUSKARA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK.
16. 2022. URTEAN ERROTULUAK, IRUDI KORPORATIBOA ETA WEBGUNEAK EUSKARAZ JARTZEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK.
17. 2022. URTEAN EUSKARA IKASTAROAK EGITEKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK. 18. ESKARI-GALDERAK

Bilatuenak

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010