Agrégateur de contenus
Retour

Akta 05 - 2015/04/29

Akta 05 - 2015/04/29

Informazio orokorra

 1. AURREKO BILKURAREN AKTA ONARTZEA
  • 2015eko martxoaren 25ekoa
    
 2. UDAL ORGANOEN KUDEAKETAREN KONTROLA
  • Alkatetzaren dekretuak: 2015eko martxoaren 23tik apirilaren 24ra
  • Tokiko Gobernu Batzarra: 2015eko martxoaren 20tik apirilaren 17ra
    
 3. UDALAREN ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMOEN 2014ko AURREKONTUEN LIKIDAZIOAK ONARTZEN DITUZTEN EBAZPENEN BERRI EMATEA, ETA KONTU-HARTZAILETZAREN TXOSTENAK
   
 4. INFORMAZIOA:
  • Finantza eta aurrekontuei buruz: 2015eko 1. hiruhilekoa
  • Ordainketako batez besteko epeari buruz: 2015eko 1. hiruhilekoa
    
 5. KOMUNIKAZIOA UDALBATZARRARI: GASTU ARAUA ETA AURREKONTUEN EGONKORTASUNA BETE EZ IZANA BAI 2014eko AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA BAI 2015eko EKITALDIKO KREDITU-ALDAKETAK ONARTZEAN
   
 6. ALDE ZAHARRA BIRGAITZEKO PLAN BEREZIAREN ALDAKETA (E03 ETA E32 ERAIKUNTZA UNITATEEI DAGOKIENA) BEHIN BETIKO ONESPENA
   
 7. FAMILIEI ESKOLA MATERIALA EROSTEKO ETA/EDO KIROLA EGITEKO 2015. URTEAN DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI BEREZIAK ETA DEIALDIA
   
 8. ZARAUZKO UDAL MUGAPEKO LOREZAINTZA ZERBITZUA EGITEKO KONTRATUA LUZATZEA ETA PREZIOA BERRIKUSTEA
   
 9. LANKIDETZA HITZARMENA GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZAREKIN, HAINBAT JARDUERA KUDEATZEKO ARDURA EMATEKO
   
 10. ESKARI-GALDERAK


Affichage de contenus web

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010