Web edukia bistaratu

Zarauzko udalerrian bertan eraldaketa sozialerako heziketa eta sentsibilizazio proiektuak egiteko

Kontaktua

NON ESKATZEN DA?
 

Aurrez aurre:

 • HAZ
  20800 ZARAUTZ
  Ordutegia:
  Goizez: Astelehenetik ostiralera 7:30 - 15:00.
  Arratsaldez: Osteguna 17:00 - 19:00 

Telematikoki
 

​INFORMAZIO GEHIAGO GIZARTE ZERBITZUETAN:
 

Telefonoa: 943 00 51 11
Posta elektronikoa: jaranguren@zarautz.eus

Informazioa

NORK ESKA DEZAKE
 

Nortasun juridikoa duen irabazi-asmorik gabeko gobernuz kanpoko edozein elkarte, erakunde edo instituziok eskatu ahal izango ditu dirulaguntzak; horien jarduerak bat etorriko dira oinarri hauekin, eta Zarauzko udalerrian izango dute egoitza nagusia edo legez osatutako ordezkaritza (egoitza soziala Eusko Jaurlaritzaren elkarteen errolda nagusian inskribatuta).

Salbuespen gisa, udalerriarentzat interesgarriak diren jarduera sozialek ere laguntza jaso ahalizango dute, nahiz eta elkarte edo erakunde eskatzaileak Zarautzen ordezkaritza ofizialik ez izan. Kasu horietan, aldez aurretik oniritzia eman beharko du informazio-batzordeak.
 

ZENBATEKOA
 

Dirulaguntzen zenbatekoa ezingo da 2.500,00 eurotik gorakoa izan.
 

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
 

 • Eskaera orria.
 • Erakunde eskatzailearen pertsona arduradunaren edo ordezkariaren NAN-aren kopia.
 • Eskaera egiten duena erakunde eskatzailearen arduraduna ez bada beste persona edo entitate baten izenean administrazioarekin aritzeko baimena.
 • Gobernuz Kanpoko Erakundea edo elkartea dagokion erregistroan inskribatuta dagoela frogatzen duen dokumentuaren fotokopia.
 • Hala badagokio, Zarautzen ordezkaritza iraunkorra duela frogatzen duen agiria.
 • Elkartearen IFZ-aren kopia.
 • Entitate eskatzailearen estatutuak, aurrez inoiz Udalean aurkeztu ez badira. Aurkeztuta badaude, adierazi egin beharko da zein egun, organo edo bulegotan aurkeztu ziren, baldin eta prozedura hura bukatu zenetik gehienez bost urte pasatu ez badira.
 • Zinpeko aitorpen bateratua.
 • Hizkuntza ofizialen erabileraren aurreikuspenaren dokumentua.
 • Ikastetxeen bermea, hezkuntza sistemari zuzendutako proiektuen kasuan
 • Dirulaguntza justifikatzeko garaian: Dirulaguntzaren zuriketa.
 

DOKUMENTAZIO LAGUNGARRIA
 

Deialdia

Oinarri orokorrak

Web edukia bistaratu

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010