Aviso legal - izenburua

Lege oharra

Aviso legal

Zarauzko Udalak datuak tratatzen ditu herritarrek egindako eskabideei buruzko espedienteak kudeatzeko; eta hori, hauen arabera: apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituena; eta urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Arloan eskumenak dituzten beste Administrazio Publiko batzuei komunikatu ahalko zaizkie datu pertsonalak. Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta horien tratamendua mugatu edo horren aurka egiteko. Horretarako, komunikazio bat bidaliko du Udalaren helbidera edo dbo-dpd@zarautz.eus helbide elektronikora; Datuak Babesteko Politikari buruzko informazioa zabal dezake www.zarautz.eus helbidean.