Publicador de contenidos
Atrás

Plan especial

Plan especial

Información general

2008ko uztailaren 30ean egindako osoko bilkuran, Zarauzko Udalbatzarrak honakoa erabaki zuen: Behin betiko onartzea 17-2 areako –or irita- hiri-antolamenduko plan berezia eta urbanizatzeko jarduketa-programa, Zarauzko Industrialdea SA sozietate publikoak sustatua. Onartutako proiektuak jasota daude “Alonso, Hernandez & asociados” arkitektura-estudioak zuzendutako taldeak egin duen dokumentuan (EHAEak 2008ko ekainaren 10ean ikus-onetsia).

Akordioaren testu osoa eta plan partzialaren ordenantzak 2008ko abuztuaren 26ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (162. zenbakia) argitara eman dira.

 

TEXTOS: (.pdf)​

CONTENIDO PEOU

A-MEMORIA

B-NORMAS URBANISTICAS

C-NORMAS DE URBANIZACION

D-NORMAS ARQUITECTONICAS

E-ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

F-BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

ANEXO1 – PAU

ANEXO2 - AFECCIONES ARROYOS HUMEDALES

ANEXO3 - ESTUDIO HIDRAULICO

 

PLANOS: (.pdf)​

ESTUDIO HIDRAULICO MODIFICADO

01 EMPLAZAMIENTO

02 ACTUAL 1

03 ACTUAL 2

04 ACTUAL 3

05 PROYECTO 1

06 PROYECTO 2

07 PROYECTO 3

PLANOS DE INFORMACIÓN

01 PLANO DE SITUACIÓN 1/5000

02 PLANO DE EMPLAZAMIENTO 1/2000

03 TOPOGRÁFICO Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO 1/1000

04 ORDENACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN GENERAL 1/2000

05 RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS 1/1000

06 EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN 1/1000

07 ESTADO ACTUAL DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS 1/1000

PLANOS DE PROPUESTA (PROYECTO)

08 ORDENACIÓN GENERAL EN SUELO URBANO 1/2000

09 ED VIARIA Y CONEXIÓN CON EL SISTEMA GENERAL 1/1000

10 ORDENACIÓN GENERAL 1/1000

11 USOS PERMITIDOS. PLANTA SÓTANO 1/1000

12 USOS PERMITIDOS. PLANTA BAJA 1/1000

13 USOS PERMITIDOS. PLANTAS ALTAS 1/1000

14 SECCIONES 1/500

15 PLANTA SUPERPUESTA 1/1000

16 PLANTAS SOBRE RASANTE ACOTADAS, ALINEACIONES Y RASANTES 1/1000

17 PLANTAS BAJO RASANTE ACOTADAS, ALINEACIONES Y RASANTES 1/1000

18 RED DE ABASTECIMIENTO 1/1000

19 RED DE FECALES 1/1000

20 RED DE PLUVIALES 1/1000

21 RED DE GAS 1/1000

22 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA Y MEDIA TENSIÓN 1/1000

24 RED DE BAJA TENSIÓN 1/1000

25 RED DE TELECOMUNICACIONES 1/1000

26 RED DE TELEFONÍA 1/1000

27 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 1/1000

29 PLANO DE FASES 1/1000

30 PLANO DE JARDINERÍA 1/1000

31 PLANO DE PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO: ZONA NORTE 1/500

32 PLANO DE PAVIMENTACIÓN Y MOBILIARIO URBANO: ZONA SUR Y SECCIONES 1/500


Visor de contenido web

Más utilizados

 • Emergencias
  112
 • Policía Municipal
  943 005 115
 • Información Municipal
  943 005 100
  Información Municipal desde Zarautz
  010