Publicador de contenidos

Estudio de Detalle de las parcelas 14, 15 y 33

Estudio de Detalle de las parcelas 14, 15 y 33

Información general

2014ko urtarrilaren 31n egindako bilkuran, Zarauzko Tokiko Gobernu Batzarrak honakoa erabaki zuen: Behin betiko onespena ematea Abendaño industrialdeko 14, 15 eta 33 partzelen Xehetasun Azterketari (Plan orokorreko 21. eremuan dago, 14 eta 15 partzelak industrialak dira eta 33 partzela, berriz, jabetza pribatuko baina erabilera publikoko bigarren mailako bideak). Gesalaga Precocinados SA sozietateak abiarazi du Xehetasun Azterketa hori.

Onartu den dokumentua 2013ko urrikoa da, Josu Aranguren industria ingeniariak sinatutakoa. Onespena baldintzekin eman da.

Akordioaren testu osoa eta haren aurkako errekurtso-erregimena 2014ko otsailaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (25 zenbakia) argitara eman da.

Bilatuenak

Más utilizados

 • Emergencias
  112
 • Policía Municipal
  943 005 115
 • Información Municipal
  943 005 100
  Información Municipal desde Zarautz
  010