Asset Publisher

Plan partziala

Plan partziala

Informazio orokorra

AKORDIOAK:


DOKUMENTAZIOA:

 

TESTU BATERATUA (.pdf)​

 

PLANOAK: (.pdf)​

1.1. planoa - Kokapena

1.2. planoa - Kokalekua

1.3. planoa - Goragoko mailako plangintza

1.4. planoa - Egungo egoera eta mugaketa

1.5. planoa - Eraginpeko jabeen zerrenda

1.6. planoa - Finkatutako eraikinak

1.7. planoa - Antolamenduz kanpoko eraikinak

1.8. planoa - Zerbitzu-multzoa (I) (egungo egoera)

1.9. planoa - Zerbitzu-multzoa (II) (egungo egoera)

2.1. planoa - Antolamendu orokorra

2.2. planoa - Erabilera xehatuak eta aprobetxamendu-banaketa

2.3. planoa - Oinplano gainjarria eta sekzio orokorren kokapena

2.4. planoa - Oinplano kotatua, lerrokadurak eta sestrak

2.5. planoa - Oinplanoko errekaren sekzioak eta profilak

2.6. planoa - Oinplanoko bideen sekzioak eta profilak

2.7. planoa - Zeharkako profilak eta eredu-sekzioak

2.8. planoa - Erreka: luzetarako profilak (I)

2.9. planoa - Erreka: luzetarako profilak (II)

2.10. planoa - Bide-sarea: luzetarako profilak (I)

2.11. planoa - Bide-sarea: luzetarako profilak (II)

2.12. planoa - Bide-sarea: luzetarako profilak (III)

2.13. planoa - Bide-sarea: luzetarako profilak (IV)

2.14. planoa - Gauzatzea antolatzeko eta kudeatzeko jarraibideak

3.1. planoa - Ur-hornidurako sarea - oinplano orokorra

3.2. planoa - Saneamendu- eta drainatze-sarea - oinplano orokorra

3.3. planoa - Energia elektrikoaren sarea - oinplano orokorra

3.4. planoa - Herriko argien sarea - oinplano orokorra

3.5. planoa - Telefono-sarea - oinplano orokorra

3.6. planoa - Telebanaketa-sarea - oinplano orokorra

3.7. planoa - Gas-sarea - oinplano orokorra

F.1. - 1. partzelaren fitxa

F.2. - 2. partzelaren fitxa

F.3. - 3. partzelaren fitxa

F.4. - 4. partzelaren fitxa

F.5. - 5. partzelaren fitxa

F.6. - 6. partzelaren fitxa

F.7. - 7. partzelaren fitxa

F.8. - 9. partzelaren fitxa

F.9. - 10.8. partzelaren fitxa

F.10. - 12. partzelaren fitxa

F.11. - 13. partzelaren fitxa

F.12. - 14. partzelaren fitxa

F.13. - 15. partzelaren fitxa

F.14. - 16. partzelaren fitxa

F.15. - 17.1. partzelaren fitxa

F.16. - 17.2. partzelaren fitxa

F.17. - 18. partzelaren fitxa

F.18. - 19. partzelaren fitxa

Bilatuenak

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010