Asset Publisher
Back

Plan berezia

Plan berezia

Informazio orokorra

2011ko apirilaren 27an egindako osoko bilkuran, Zarauzko Udalbatzarrak honakoa erabaki zuen: Behin betiko onartzea 10-2 areako –or Salberdin - hiri-antolamenduko plan berezia, Zarauzko Udalak sustatua. Onartutako proiektua 2011ko martxoko testu bategina da (eranskinak barne), Xabier Txurruka arkitektoak, Antton Jaime ingeniariak eta Juan María Arrúe, Ana Jáuregui eta Miguel Guezuraga abokatuek sinatutakoa. Planaren zati dira, baita ere, Ekolur aholkularitzak egindako ingurumen-iraunkortasuneko txostena eta eremuko zaraten azterlana (2010eko uztaileko dokumentuak).

Akordioaren testu osoa, plan bereziaren ordenantzak eta haren aurka ezarri daitezkeen errekurtsoak 2011ko ekainaren 7ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (107 zenbakia) argitara eman dira.

 

Idatzitako dokumentazioa:

Memoria (.pdf 1,21 MB)​

Gehigarriak (.zip 5,35 MB)​

Hirigintza arauak (.pdf 317 KB)​

 

Ingurumen jasangarritasunerako txostena

Memoria (.pdf 7,48 MB)​

Planoak: (.zip 22 MB)​

 1. Kokapena
 2. Ingurumen arriskuak
 3. Proposatutako antolakuntza

 

Zaraten Azterketa

Memoria (.pdf 2,46 MB)​

Mapas de ruido en fachada  (.pdf 13,5 MB)​

 

Dokumentazio grafikoa:

Fitxak (.zip 6,87 MB) ​

Planoak (.zip 15,6 MB)​

Planoen zerrenda

I.0 EGUNGO IKUSPEGIA
I.1 KOKAPENA
I.2 KOKALEKUA
I.3 EGUNGO EGOERA
I.4 LURZORUAREN KALIFIKAZIOA
I.5 BIDE-SAREA ESPAZIO LIBREAK
I.6 AURRETIK BADIREN ERAIKIN AZTERKETA
I.7 LURSAIL ZATIK
II.0 PROIEKTUTAKO IKUSPEGIA
II.1 ZONAKATZE XEHATUA
II.2 LURZORU ERABILERAREN ARAUBIDEA
II.3 GARAPEN BALDINTZA
II.4 ANTOLAMENDU ARGIGARRIA
II.5 BEHE SOLAIRUA. ANTOLAMENDUA
II.6 SOTOAK. ANTOLAMENDUA
II.7 ABC EBAKETAK
II.8 1234 EBAKETAK
II.9 LERROKADURA ETA SESTRAK
II.10 GAINJARRIA
III.1 UR HORNIDURA
III.2 UR ZIKINAK
III.3 EURI URAK
III.4 ARGINDARRA
III.5 ARGIZTATZEA
III.6 TELEKOMUNIKAZIOAK
III.7 GASA


Web Content Display

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010