Asset Publisher

Santa Barbarako babeserako plan berezia

SANTA BARBARAKO BABESERAKO PLAN BEREZIA

Informazio orokorra

2010eko azaroaren 24an egindako osoko bilkuran, Zarauzko Udalbatzarrak honakoa erabaki zuen: behin betiko onespena ematea Udalak sustatu duen santa barbara eremua babestu eta zaintzeko plan berezia proiektuari, Paisaia SL enpresak egin zuen eta behin-behinekoz onartu zen dokumentu bateginaren arabera (2010eko otsaileko dokumentua).

Akordioaren testu osoa, ordenantzak eta haren aurka ezarri daitezkeen errekurtsoak 2011ko urtarrilaren 21eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (13 zenbakia) argitara eman dira.

 

Dokumentazio guztia PDF formatuan:

Dokumentuak (9,47 MB) 

0 LIBURUKIA – PLAN BEREZIAREN AURKIBIDE OROKORRA
I. LIBURUKIA – MEMORIA
II LIBURUKIA – INGURUMENAREN GAINEKO ERAGINAREN BATERAKO EBALUAZIOA- AZTERKETA
IV LIBURUKIA – PARTE - HARTZE PROZESUAN EGINDAKO BILEREN AKTAK

Planoak (15,4 MB)

B.1. Kokapena 1:2.000
B.2. Lurraren jabegoa eta nekazal ustiategiak 1:2.000
B.3. Nekazal ustiategiekin lotura duten laboreak 1:2.000
B.4. Artelatzen balizko eta egungo banaketa eta Interes Komunitarioko Habitaten banaketa 1:2.000
B.5. Azpiegiturak 1:2.000
B.6. Paisaia motak eta Paisaia Interes Handiko zonaldeak 1:2.000
C.1. Antolamendu proposamena eta lehentasunezko kudeaketa guneak 1:2.000
C.2. Lehentasunezko kudeaketa guneak 1:2.000
C.3. Lehentasunezko kudeaketa guneak eta Zarauzko HAPO-ko antolamendu kategoriak 1:2.000

Bilatuenak

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010