Asset Publisher

1.1 Area Plan berezia

Plan berezia

Informazio orokorra

AKORDIOAK:

 

DOKUMENTAZIOA:

A. JUSTIFIKAZIOA MEMORIA (.pdf)

1. Aldaketaren justifikazio memoria. G19-22 eta G20 eraikuntza unitateak

2. Aldaketaren justifikazio memoria B17, B18 eta B22 eraikuntza unitateak

3. Aldaketaren justifikazio memoria E3 eta E32 eraikuntza unitateak

4. Aldaketaren justifikazio memoria E03, E04 eta E031a eraikuntza unitateak

5. Aldaketaren justifikazio memoria B21 eta B22 eraikuntza unitateak

 

INDARREAN DAUDEN PLANOAK ETA ORDENANTZAK:

B. ANTOLAMENDUAREN PLANOAK (.zip)

II.1. Zehaztutako kalifikazioa
II.2. Ondare Arkeologiko, Urbanizatu, eta Eraikia
II.3 Lerrokadurak eta sestrak. Profilak
II.4.Altzaera eta profil orokorrak
II.5.Hirigintzako jarduketa baldintzak
II.6.Urbanizaziorako erizpide orokorrak eta etxe-saileko patioen egokitzapena
II.7.Zerbitzu sareak
II.7.1.Ur-hornidurako sarea
II.7.2.Hondakin uren sarea
II.7.3.Euri uren sarea
II.7.4.Argi-indarraren hornikuntza sarea
II.7.5.Argiteria publikorako sarea
II.7.6.Gas sarea
II.7.7.Telekomunikazio udal sarea
II.7.8.Telefonia sarea

 

C. ORDENANTZA OROKORRAK (.pdf)

 

D. ORDENANTZA PARTIKULARRAK

Etxe-sailen planoa (.pdf)

A etxe-saila (.zip)

B etxe-saila (.zip)

C etxe-saila (.zip)

D etxe-saila (.zip)

E etxe-saila (.zip)

F etxe-saila (.zip)

G etxe-saila (.zip)

H etxe-saila (.zip)

I etxe-saila (.zip)

J etxe-saila (.zip)

K etxe-saila (.zip)

L etxe-saila (.zip)

M etxe-saila (.zip)

N etxe-saila (.zip)

O etxe-saila (.zip)

Intereseko elementuak (.pdf)

 

E. EKONOMIA ETA FINANTZA AZTERKETA (.pdf)​

 

F. JARDUKETA PROGRAMA (.pdf)​

Bilatuenak

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010