Asset Publisher

Akta 14 - 2016/10/29

Akta 14 - 2016/10/29

Informazio orokorra

 1. AURREKO BILKURAREN AKTA ONARTZEA
  • 2016ko irailaren 29koa
    
 2. UDAL ORGANOEN KUDEAKETAREN KONTROLA
  • Alkatetzaren dekretuak: 2016ko irailaren 26tik urriaren 21era
  • Tokiko Gobernu Batzarra: 2016ko irailaren 26tik urriaren 17ra
 3. INFORMAZIOA:
  • Finantza eta aurrekontuei buruz: 2016ko 3. hiruhilekoa
  • Ordainketako batez besteko epeari buruz: 2016ko 3. hiruhilekoa
 4. KREDITU ALDAKETARAKO ESPEDIENTEA 2016. EKITALDIRAKO AURREKONTUAN: 2016-KALD-000011-00 ZK. (KREDITU TRANSFERENTZIAK)
  • 2015eko GASTUAK 2016ko
    
 5. AURREKONTUAN TXERTATZEA ZARAUZKO UDALEKO ENPLEGATUEK PRESTAKUNTZA-SAIOETAN PARTE HARTZEKO ERREGELAMENDUA. HASIERAKO ONESPENA.
   
 6. ZARAUZKO SANZ ENEA UDAL LIBURUTEGIAREN ERREGELAMENDUA. HASIERAKO ONESPENA
   
 7. ELKARTEEN UDAL ERREGISTROA SORTZEA ETA ARAUTUKO DUEN ERREGELAMENDUA ONARTZEA. HASIERAKO ONESPENA.
   
 8. 18. EREMUKO –ASTI KIROLGUNEA– AISIALDI GUNEAREN HIRI-BERRIKUNTZAKO PLAN BEREZIA. BEHIN BETIKO ONESPENA
   
 9. HIRI ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRAREN ALDAKETA, TALAIMENDI EREMUKO 19-2 AREAKO —OD SANTAITURRIETA— ANTOLAMENDU XEHATUAREN ZEHAZTAPENEI DAGOKIENA. HASIERAKO ONESPENA
   
 10. UDAL TALDEEK AURKEZTUTAKO PROPOSAMENAK:
  • Irabazi Zarautz taldearen mozioa: bai Europar Batasunaren eskakizunen bai apirilaren 2/2012 Lege Organikoak (apirilaren 27koak, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzkoak) ezartzen duenaren ondoriozko austeritate politikak arbuiatzeko
  • EAJ-PNV taldearen mozioa: Bost urte ETAk “su etena” iragarri zuenetik
  • PSE-EE taldearen mozioa: ETA gaitzesteko
 11. ESKARI-GALDERAK.

Bilatuenak

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010