Asset Publisher
Back

Akta 08 - 2020/07/28

Akta 08 - 2020/07/28

Informazio orokorra

GAI ZERRENDA


1. 2020ko EKAINAREN 30eko BILKURAREN AKTA ONARTZEA.
2. ALKATETZAREN DEKRETUEN KONTROLA:
— 2020ko ekainaren 24tik uztailaren 22ra.
3. TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN ERABAKIEN KONTROLA:
— 2020ko ekainaren 29tik uztailaren 20ra.
4. INFORMAZIOA: FINANTZA ETA AURREKONTUEI BURUZ: -2020ko 2. hiruhilekoa.
5. INFORMAZIOA: ORDAINKETAKO BATEZ BESTEKO EPEARI BURUZ: 2020ko 2. hiruhilekoa.
6. ALKATETZAREN 0563 DEKRETUA BERRESTEA
— Kreditu aldaketarako espedientea, 2020-KALD-000009-00 zk. (Kreditu gehigarriak).
7. ALKATETZAREN 0623 DEKRETUA BERRESTEA
— Kreditu aldaketarako espedientea, 2020-KALD-000010-00 zk. (Kreditu gehigarriak).
8. ALKATETZAREN 0678 DEKRETUA BERRESTEA
— Kreditu aldaketarako espedientea, 2020-KALD-000011-00 zk. (Kreditu gehigarriak).
9. 2019. URTEKO KONTU OROKORRA.
10. 2020 URTEKO AURREKONTUA EGOKITZEKO PROPOSAMENA: KREDITU BATZUK EZ-ERABILGARRI IZENDATZEA.
11. PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN 8. ORDENANTZAREN ERANSKINA ALDATZEA.
12. ZARAUZKO 21. —OD ABENDAÑO— AREAKO EKIPAMENDUAK ETA GUNE LIBREAK BERRANTOLATZEKO PLAN BEREZIAREN TESTU BATEGINA. BEHIN BETIKO ONESPENA.
13. 10.2 —OR SALBERDIN— AREAKO R3 BIZITEGI-PARTZELA ERAIKITZEKO ALDEZ AURRETIK BETE BEHARREKO BALDINTZEI BURUZKO HIRIGINTZA-ORDENANTZEN ALDAKETA. BEHIN BETIKO ONESPENA.
14. BIGARREN LANPOSTURAKO BATERAGARRITASUN ESKAERA.
15. BIGARREN LANPOSTURAKO BATERAGARRITASUN ESKAERA.
16. GURASOTASUN BAIMENAK PAREKATZEA.
17. EH BILDU UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO PROPOSAMENA:
— Zarauzko bizikleta-bide eta azpiegituren plan berezia.
18. ESKARI-GALDERAK.


Web Content Display

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010