Asset Publisher
Back

Akta 05 - 2020/05/28

Akta 05 - 2020/05/28

Informazio orokorra

GAI ZERRENDA


1. 2020ko OTSAILAREN 27ko BILKURAREN AKTA ONARTZEA.

2. 2020ko MARTXOAREN 9ko BILKURAREN AKTA ONARTZEA.

3. 2020ko MAIATZAREN 14ko BILKURAREN AKTA ONARTZEA.

4. ALKATETZAREN DEKRETUEN KONTROLA:
— 2020ko otsailaren 24tik maiatzaren 22ra

5. TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN ERABAKIEN KONTROLA:
— 2020ko otsailaren 24tik martxoaren 9ra

6. INFORMAZIOA: FINANTZA ETA AURREKONTUEI BURUZ:
— 2020ko 1. hiruhilekoa.

7. INFORMAZIOA: ORDAINKETAKO BATEZ BESTEKO EPEARI BURUZ:
— 2020ko 1. hiruhilekoa

8. ALKATETZAREN DEKRETUA BERRESTEA
— 0372 Dekretua: Maria Etxetxiki zentroaren erabilera eta kudeaketa osoa egiteko kontratua luzatzea.

9. GAZTERIA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK. HASIERAKO ONESPENA. 2020. URTERAKO OINARRI ESPEZIFIKOAK.

10. COVID-19ARI AURRE EGITEKO HARTUTAKO NEURRIEK KALTETUTAKO JARDUERA EKONOMIKOEI DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK.

11. 6. ORDENANTZA FISKALAREN ALDAKETA, COVID-19A DELA MEDIO. HASIERAKO ONESPENA.

12. LANPOSTUEN BALORAZIOA BERRIKUSTEA.

13. ORDANSARIAK IGOTZEA, 2/2020 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUA ONARTZEAREN ONDORIOZ (URTARRILAREN 21ekoa, SEKTORE PUBLIKOAREN ESPARRUAN ORDAINSARIEN ARLOKO PRESAKO NEURRIAK ONARTZEN DITUENA).

14. BIDE PUBLIKOAREN ERABILERA ETA GARBIKETA ZEIN HIRI-PAISAIAREN ZAINTZA ARAUTZEKO UDAL ORDENANTZAREN ALDAKETA. HASIERAKO ONESPENA.

15. EH BILDU UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO PROPOSAMENA:
— Mozioa: Aldundiak udalei egiten dien diru-banaketan % 20ko murrizketa aplikatzeari buruzkoa.

16. EAJ-PNV UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO PROPOSAMENA:
— Mozioa: Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalen arteko elkarrizketa-gune bat sortzeari buruzkoa.

17. ESKARI-GALDERAK.


Web Content Display

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010