Asset Publisher
Back

Akta 04 - 2021/03/25

Akta 04 - 2021/03/25

Informazio orokorra

GAI ZERRENDA


1. 2021eko OTSAILAREN 25eko BILKURAREN AKTA ONARTZEA.
2. ALKATETZAREN DEKRETUEN KONTROLA: 2021eko otsailaren 22tik martxoaren 18ra.
3. TOKIKO GOBERNU BATZARRAREN ERABAKIEN KONTROLA: 2021eko martxoaren 1etik 8ra.
4. KULTURA DEPARTAMENTUKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ESPEZIFIKOEN ALDAKETA. HASIERAKO ONESPENA ETA 2021. URTEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK ONARTZEA.
5. 2021EKO 6. ORDENANTZA FISKALAREN B) ATALEAN ARAUTZEN DIREN TASAK ALDATZEA. HASIERAKO ONESPENA.
6. ESTATUAREN 2021ERAKO AURREKONTUEN LEGEAREN ONARTZEAREN ONDORIOZ, ORDAINSARIAK IGOTZEA ETA LANPOSTUEN ZERRENDA ALDATZEA.
7. 2021. URTERAKO LANPOSTUEN ZERRENDA. BEHIN BETIKO ONESPENA.
8. GIZA BALIABIDEAK ARRAZIONALIZATZEKO PLAN ESTRATEGIKOA.
9. HIRI ANTOLAMENDUAREN PLAN OROKORRAREN ALDAKETA, 3.2.03 ARTIKULUARI DAGOKIONA (ANTOLAMENDUTIK KANPOKO EGOERA GERORATUAN DAUDEN ERAIKINEN ERREGIMENA). HASIERAKO ONESPENA.
10. LOKALAK ETXEBIZITZA BIHURTZEKO UDAL ORDENANTZAREN BERRIKUSPENA. HASIERAKO ONESPENA.
11. UDAL BARATZEEN EMAKIDA ETA ERABILERA ARAUTZEKO ERREGELAMENDUA BERRITZEA. HASIERAKO ONESPENA.
12. EAJ/PNV UDAL TALDEAK AURKEZTUTAKO PROPOSAMENA:
—ENBA-EHNEk mendiko abeltzaintzaren eta otsoaren populazioaren kontrolaren aldeko idatzia aurkeztuz.
13. ESKARI-GALDERAK.


Web Content Display

Bilatuenak

 • Larrialdiak
  112
 • Udaltzaingoa
  943 005 115
 • Udal Informazioa
  943 005 100
  Udal Informazioa Zarauztik
  010